Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Bazlı Gösterge Sorumlu Ekibi

Güncelleme Tarihi: 26/02/2018

GÖSTERGE SORUMLUSUÜNVANI
Nefise ERBAŞIKalite Yönetim Direktörü
Fatma YILMAZKalite Yönetim Birimi
Hatice ÇALIK KOYAKKalite Yönetim Birimi
İZLENEN BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELERGÖSTERGE SORUMLUSU
Kalite YönetimiDÖF Sonuçlandırma OranıFatma YILMAZ
Acil Durum Yönetimi*Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu OranıMurat YILDIRIM
Mavi Kod Sorumlu Teknisyeni
*Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu OranıZeynep KUŞU
Çalışan Hakları ve İşyeri Hemşiresi
*Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu OranıKürşad Tatar
Güvenlik Amiri
*Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma SüresiMurat YILDIRIM
Mavi Kod Sorumlu Teknisyeni
Eğitim Yönetimi*Personelin Eğitimlere Katılma OranıSevim Güldan
Eğitim Birimi Sorumlusu
*Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı
Hasta DeneyimiHasta Memnuniyet OranıNefise Erbaşı
Kalite Yönetim Direktörü
Sağlıklı Çalışma YaşamıÇalışan Memnuniyet OranıNefise Erbaşı
Kalite Yönetim Direktörü
Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay SayısıZeynep KUŞU
Çalışan Hakları ve İşyeri Hemşiresi
Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı
Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı
Personel Devir HızıGülay Kaldırımcı Ateş
Personel Şube Şefi
Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel OranıGülcan Katı
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kaan SAYIŞMAN
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Aysal MOTOR
Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Sağlık Taraması Yapılan Personel OranıZeynep KUŞU
Çalışan Hakları ve İşyeri Hemşiresi
Hemşire Bölüm Değiştirme OranıGülcan Katı
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Hasta Bakımı
İlaç Yönetimi
*Düşen Hasta Oranı
*İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı
Nilüfer ULUSOY
Nefroloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Şerife KOCAKAYA
Medikal Onkoloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Şükran YANIK
Kemoterapi Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
Gülbahar KURTULAN
Hematoloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Reyhan EVREN
İntaniye Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
İZLENEN BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELERGÖSTERGE SORUMLUSU
Hasta Bakımı
İlaç Yönetimi
Düşen Hasta Oranı
İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı
Handan KOCAÖZ
Dahiliye-Gastro Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Hilal AKMAN
Beyin Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevil YURTSEVER
Nöroloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Vehibe ÖZTÜRK
Plastik Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Rahşan Ebru AĞARTAN
Genel Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevim Saime AK
Genel Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Ayça Nalan SARIBAŞ
Üroloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Gülise BOZ
Göğüs Hastalıkları Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Serpil CELLAT
Kalp Damar Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Didem UYGUN
Ortopedi Servisi Bölüm Kalite Sorumulusu
Fatma YAVUZ
Ortopedi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Yurdagül AKSAY
Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Şenay YILMAZ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Emel GÜRSOY
KBB Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Hatice KORKMAZYOL
Anjio Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
Emel ALTUNTAŞ
Çocuk Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Ayşe VAROL
Çocuk Yandal Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Seher TOPKAÇ
Çocuk Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Seçil AKSOY
Göz Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Aysun KARANLIK
Fizik Tedavi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Ebru YILDIZ
Psikiyatri Servisi/Göz Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Nilüfer Nermin YILMAZ
Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu
Raziye AKMAN
Çocuk Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Teslime Kutlay KOYAK
Erişkin Yoğun Bakım 2 Bölüm Kalite Sorumlusu
Müzeyyen KARAHAN
Erişkin Yoğun Bakım 3 Bölüm Kalite Sorumlusu
İsmail ÇELİK
Reanimasyon Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevim KÜÇÜKOĞLU
Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
İZLENEN BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELERGÖSTERGE SORUMLUSU
Hasta Bakımı
İlaç Yönetimi
Düşen Hasta Oranı
İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı
Ahu GÖGEBAKAN
Cerrahi Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Hande Ceren DEVECİ
Dahiliye/Nöroloji Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
İrfan DİNÇER
KVC Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Zühal AYDIN
İzole Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Serap YILMAZ
Koroner Yoğun Bakım/ Kardiyoloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Fatime ŞAHİN
Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu
Feyhan FIRAT
Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu
Murat YILDIRIM
Ameliyathane Anestezi Bölüm Kalite Sorumlusu
Hanife YAŞAR
Doğumhane Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevilay SARI
Poliklinikler Bölüm Kalite Sorumlusu
Meryem UĞUR
Poliklinikler Bölüm Kalite Sorumlusu
Meral ÖZTÜRK
Uncalı Semt Pol. Bölüm Kalite Sorumlusu
Cemile KARA
Sema Yazar Semt Pol. Bölüm Kalite Sorumlusu
Sultan BİLEN
Borsa Semt Pol. Bölüm Kalite Sorumlusu
Ayşe Nur ÖZEN
Aksu Semt Pol. Bölüm Kalite Sorumlusu
Emel CANBAY
Radyoloji Bölüm Kalite Sorumlusu
Sebahat AKABALI
Radyoloji Bölüm Kalite Sorumlusu
Mustafa ÖZAY
Nükleer Tıp Bölüm Kalite Sorumlusu
Mustafa ÜNLÜ
Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
Aysun ÜNAL
Diyaliz Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
Banu TÜRKMEN
Talasemi Bölüm Kalite Sorumlusu
Şengül SİVRİKAYA
Organ Nakli Bölüm Kalite Sorumlusu
Saniye DENİZ
Endoskopi Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
İZLENEN BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELERGÖSTERGE SORUMLUSU
İlaç Yönetimiİlaç Hatalarının Gerçekleşme SayısıOlcay GÜRAY
Eczane Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
C. Hilal TOKMAKOĞLU
Eczane Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
Enfeksiyonların Önlenmesi* El Hijyeni Uyumu
*Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu
*Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu
*Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay
*Umblikal Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu
*Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı
*Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı
Melahat SARICA
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Gülsüm KARAKUŞ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Fatoş ELMAS
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Esma DURSUN
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Havva AKKAYA
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Gül YILDIZ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Transfüzyon Hizmetleri*İmha Edilen Kan OranıMuhterem Ümmühan KAHRAMAN
Kan Merkezi Bölüm Kalite Sorumlusu
Radyasyon Hizmetleri*Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi OranıEmel CANBAY
Radyoloji Bölüm Kalite Sorumlusu
*Tekrarlayan Röntgen Çekim OranıSebahat AKABALI
Radyoloji Bölüm Kalite Sorumlusu
Acil Servis*Acil Serviste Ortalama Müşahede SüresiDoç. Dr. Fevzi YILMAZ
Acil Servis Sorumlu Hekimi

Nilüfer Nermin YILMAZ
Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu
*Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı
*Konsültan Hekimin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi
*Hasta Sevk Oranı
Ameliyathane*Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım OranıFatime ŞAHİN
Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu
Yoğun Bakım Ünitesi*Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı
Ahu Göğebakan
Cerrahi Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
İsmail ÇELİK
Reanimasyon Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Hande CEREN DEVECİ
Nöroloji/Dahiliye Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Serap YILMAZ
Koroner Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
İrfan DİNÇER
KVC Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Zühal AYDIN
İzole Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevim KÜÇÜKOĞLU
Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Raziye AKMAN
Çocuk Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevil YURTSEVER
1. Basamak Nöroloji Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
İZLENEN BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELERGÖSTERGE SORUMLUSU
Yoğun Bakım Ünitesi*Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı
*Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı
Hakan PARLAK
Reanimasyon Yoğun B. Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Yasin BAYRAM
Çocuk Yoğun B. Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Orbay HARMANDAR
Erişkin Yoğun B. 2 Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Yasin ŞAHİNTÜRK
Erişkin Yoğun B. 3 Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Uz. Dr.Gökalp SOYKAM
Cerrahi Yoğun B. Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Uz. Dr. Elif SARIÖNDER GENCER
Nöroloji Yoğun B. Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Prof. Dr. Osman Tansel DARÇIN
KVC Yoğun B. Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Uz. Dr. Hakan PARLAK
İzole Yoğun B. Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Uz. Dr.Gülsüm Meral YILMAZ
Koroner Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi* Yenidoğan Yoğun Bakım Ödemesi Mortalite OranıUz. Dr. Gönül TEZEL
Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Doğum Hizmetleri*Sezaryen OranıBaşasistan Op. Dr. Özgür ÖZDEMİR
Kadın Hastalıkları ve Doğum İdari ve Eğitim Sorumlusu


Hanife YAŞAR
Doğumhane Bölüm Kalite Sorumlusu
*Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı
*Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu (DVT) Profilaksisinin Uygulanma Oranı
*Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
*Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
*Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı
Diyaliz Hizmetleri*Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma OranıAysun ÜNAL
Diyaliz Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
*Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V veya URR Değeri 1.2’den Düşük Olan Hasta Oranı
*Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V veya URR Değeri 1.7’ den Düşük Hasta OranıDuygu BALCI
Periton Diyaliz Ünitesi Hemşiresi
Biyokimya Laboratuvarı*Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune OranıMeryem KOZAN
Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite SorumlusuFatma AKYÜZ
Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu
*Biyokimya Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı
*Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
*Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
*Biyokimya Laboratuvarında Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı
İZLENEN BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELERGÖSTERGE SORUMLUSU
Mikrobiyoloji Laboratuvarı*Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune OranıÖzgür SARSILMAZ
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu
*Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı
*Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
*İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
*Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
*Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
*Kan Kültürlerinde Direkt Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı
*Mikrobiyoloji Laboratuvarında Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı
Patoloji LaboratuvarıUygun Olmayan Patolojik Materyal OranıŞükran KAYA
Patoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu
Patoloji Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı
Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı
Bilgi Yönetim Sistemi*Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale SüresiHalil KARA
Bilgi Sistemleri Merkezi Sorumlusu
*HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri* Eksiksiz Hasta Dosyası OranıSema ARAL
Arşiv Birimi Bölüm Kalite Sorumlusu