Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Bazlı Gösterge Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 26/03/2018

GÖSTERGE SORUMLUSUÜNVANI
Nefise ERBAŞIKalite Yönetim Direktörü
Fatma YILMAZKalite Yönetim Birimi
Hatice ÇALIK KOYAKKalite Yönetim Birimi
İZLENEN BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELERGÖSTERGE SORUMLUSU
Kalite YönetimiDÖF Sonuçlandırma OranıFatma YILMAZ
Kalite Yönetim Birimi
Acil Durum YönetimiEksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu OranıMurat YILDIRIM
Mavi Kod Sorumlu Teknisyeni
Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu OranıZeynep KUŞU
Çalışan Hakları ve İşyeri Hemşiresi
Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu OranıKürşad TATAR
Güvenlik Amiri
Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma SüresiMurat YILDIRIM
Mavi Kod Sorumlu Teknisyeni
Eğitim YönetimiPersonelin Eğitimlere Katılma OranıSevim GÜLDAN
Eğitim Birimi Sorumlusu
Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı
Hasta DeneyimiHasta Memnuniyet OranıNefise ERBAŞI
Kalite Yönetim Direktörü
Sağlıklı Çalışma YaşamıÇalışan Memnuniyet OranıNefise ERBAŞI
Kalite Yönetim Direktörü
Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay SayısıZeynep KUŞU
Çalışan Hakları ve İşyeri Hemşiresi
Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı
Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı
Personel Devir HızıGülay KALDIRIMCI ATEŞ
Personel Şube Şefi
Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel OranıGülcan KATI
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kaan SAYIŞMAN
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Aysel MOTOR
Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Sağlık Taraması Yapılan Personel OranıZeynep KUŞU
Çalışan Hakları ve İşyeri Hemşiresi
Hemşire Bölüm Değiştirme OranıGülcan KATI
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Hasta Bakımı
İlaç Yönetimi
Düşen Hasta Oranı
İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı
Nilüfer ULUSOY
Nefroloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Şerife KOCAKAYA
Medikal Onkoloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Şükran YANIK
Kemoterapi Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
Gülbahar KURTULAN
Hematoloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Reyhan EVREN
İntaniye Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Handan KOCAÖZ
Dahiliye-Gastro Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Hilal AKMAN
Beyin Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevil YURTSEVER
Nöroloji Servisi/İnme Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Vehibe ÖZTÜRK
Plastik Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Rahşan Ebru AĞARTAN
Genel Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevim Saime AK
Genel Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Ayça Nalan SARIBAŞ
Üroloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Gülise BOZ
Göğüs Hastalıkları Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Serpil CELLAT
Kalp Damar Cerrahi/Göğüs Cerrahisi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Didem UYGUN
Ortopedi Servisi Bölüm Kalite Sorumulusu
Fatma YAVUZ
Ortopedi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Yurdagül AKSAY
Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Emine ERDOĞAN
Perinatoloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Şenay YILMAZ
Jinekolojik Onkoloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Emine KAYAGÜZEL
Anjio Birimi Bölüm Kalite Sorumlusu
Emel GÜRSOY
KBB Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Hatice KORKMAZYOL
Anjio Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
Emel ALTUNTAŞ
Çocuk Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Ayşe VAROL
Çocuk Yandal Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Seher TOPKAÇ
Çocuk Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Seçil AKSOY
Göz Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Aysun KARANLIK
Fizik Tedavi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Ebru YILDIZ
Psikiyatri Servisi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Nilüfer Nermin YILMAZ
Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu
Recep Mustafa OKUR
Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu
Raziye AKMAN
Çocuk Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Teslime Kutlay KOYAK
Erişkin Yoğun Bakım 1/ Erişkin Yoğun Bakım 2 Bölüm Kalite Sorumlusu
Müzeyyen KARAHAN
Erişkin Yoğun Bakım 3 Bölüm Kalite Sorumlusu
İsmail ÇELİK
Reanimasyon Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevim KÜÇÜKOĞLU
Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Ahu GÖGEBAKAN
Cerrahi Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Hande CERAN DEVECİ
Nöroloji Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
İrfan DİNÇER
KVC Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Zühal AYDIN
İzole Yoğun Bakım/Anestezi Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Serap YILMAZ
Koroner Yoğun Bakım/ Kardiyoloji Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu
Fatime ŞAHİN
Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu
Feyhan FIRAT
Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu
Murat YILDIRIM
Ameliyathane Anestezi Bölüm Kalite Sorumlusu
Hanife YAŞAR
Doğumhane Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevilay SARI
Poliklinikler Bölüm Kalite Sorumlusu
Meryem UĞUR
Poliklinikler Bölüm Kalite Sorumlusu
Meral ÖZTÜRK
Uncalı Semt Pol. Bölüm Kalite Sorumlusu
Cemile KARA
Sema Yazar Semt Pol. Bölüm Kalite Sorumlusu
Sultan BİLEN
Borsa Semt Pol. Bölüm Kalite Sorumlusu
Ferdi NAYIR
Aferez Bölüm Kalite Sorumlusu
Ayşe Nur ÖZEN
Aksu Semt Pol. Bölüm Kalite Sorumlusu
Emel CANBAY
Radyoloji Bölüm Kalite Sorumlusu
Sebahat AKABALI
Radyoloji Bölüm Kalite Sorumlusu
Mustafa ÖZAY
Nükleer Tıp Bölüm Kalite Sorumlusu
Mustafa ÜNLÜ
Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
Aysun ÜNAL
Diyaliz Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
Banu TÜRKMEN
Talasemi Bölüm Kalite Sorumlusu
Şerife TAŞDEMİR
Fizik Tedavi Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
Şengül SİVRİKAYA
Organ Nakli Bölüm Kalite Sorumlusu
Esin ÇINAR
Endoskopi Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
İlaç Yönetimiİlaç Hatalarının Gerçekleşme SayısıOlcay GÜRAY
Eczane Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
C. Hilal TOKMAKOĞLU
Eczane Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
Enfeksiyonların ÖnlenmesiEl Hijyeni Uyumu
Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu
Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu
Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay
Umblikal Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu
Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı
Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı
Melahat SARICA
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Gülsüm KARAKUŞ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Fatoş ELMAS
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Esma DURSUN
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Havva AKKAYA
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Gül YILDIZ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Transfüzyon Hizmetleriİmha Edilen Kan OranıMuhterem Ümmühan KAHRAMAN
Kan Merkezi Bölüm Kalite Sorumlusu
Radyasyon HizmetleriKontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı
Tekrarlayan Röntgen Çekim Oranı
Uzm. Dr. Bülent ÇEKİÇ
Radyoloji Bölüm Kalite Sorumlusu
Acil ServisAcil Serviste Ortalama Müşahede Süresi
Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı
Konsültan Hekimin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi
Hasta Sevk Oranı
Doç. Dr. Fevzi YILMAZ
Acil Servis Sorumlu Hekimi
AmeliyathaneGüvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım OranıFatime ŞAHİN
Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu

Doç.Dr.Cezmi Çağrı TÜRK
Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu
Yoğun Bakım ÜnitesiYoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı
Ahu GÖĞEBAKAN
Cerrahi Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
İsmail ÇELİK
Reanimasyon Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Hande CERAN DEVECİ
Nöroloji Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Serap YILMAZ
Koroner Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
İrfan DİNÇER
KVC Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Müzeyyen KARAHAN
Erişkin Yoğun Bakım 3 Bölüm Kalite Sorumlusu
Zühal AYDIN
İzole Yoğun/Anestezi Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Teslime Kutlay KOYAK
Erişkin Yoğun Bakım 1/ Erişkin Yoğun Bakım 2 Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevim KÜÇÜKOĞLU
Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Raziye AKMAN
Çocuk Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Sevil YURTSEVER
İnme Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Yoğun Bakım ÜnitesiYoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı
Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı
Uzm. Dr. Hakan PARLAK
Reanimasyon Yoğun B. Ve İzole Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Uzm. Dr. Yasin BAYRAM
Çocuk Yoğun B. Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Uzm. Dr. Orbay HARMANDAR
Erişkin Yoğun B.1/ Erişkin Yoğun B.2 Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Uzm. Dr. Yasin ŞAHİNTÜRK
Erişkin Yoğun B. 3 Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Uz. Dr.Gökalp SOYKAM
Cerrahi Yoğun B.ve Anestezi Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Uz. Dr. Elif SARIÖNDER GENCER
Nöroloji Yoğun B. Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Prof. Dr. Osman Tansel DARÇIN
KVC Yoğun B. Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Prof.Dr. Şakir ASLAN
Kardiyoloji Kln.Eğitim ve İdari Sorumlusu
Yenidoğan Yoğun Bakım ÜnitesiYenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Mortalite OranıUz. Dr. Gönül TEZEL
Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlu Hekimi
Doğum HizmetleriSezaryen Oranı
Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı
Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu (DVT) Profilaksisinin Uygulanma Oranı
Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı
Başasistan Op. Dr. Özgür ÖZDEMİR
Kadın Hastalıkları ve Doğum İdari Sorumlusu
Hanife YAŞAR
Doğumhane Bölüm Kalite Sorumlusu
Diyaliz HizmetleriSaf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı
Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V veya URR Değeri 1.2’den Düşük Olan Hasta Oranı
Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V veya URR Değeri 1.7’ den Düşük Hasta Oranı
Aysun ÜNAL
Diyaliz Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
Duygu BALCI
Periton Diyaliz Ünitesi Hemşiresi
Biyokimya LaboratuvarıBiyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı
Biyokimya Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı
Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Biyokimya Laboratuvarında Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

Doç .Dr. Güzin AYKAL
Biyokimya Kliniği İdari Sorumlusu

Uzm. Dr. Seçkin Özgür TEKELİ
Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

Uz. Hamit Yaşar ELLİDAĞ
Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

Meryem KOZAN
Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

Fatma AKYÜZ
Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu
Mikrobiyoloji LaboratuvarıMikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı
Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Kan Kültürlerinde Direkt Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı
Doç. Dr. Yeşim ÇEKİN
Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu


Özgür SARSILMAZ
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu
Patoloji LaboratuvarıUygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı
Patoloji Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı
Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı
Doç.Dr.Dinç SÜREN
Tıbbi Patoloji Eğitim ve İdari Sorumlusu

Şükran KAYA
Patoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu
Bilgi Yönetim SistemiTeknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale SüresiHalil KARA
Bilgi Sistemleri Merkezi Sorumlusu
HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre
Tıbbi Kayıt ve Arşiv HizmetleriEksiksiz Hasta Dosyası OranıSema ARAL
Arşiv Birimi Bölüm Kalite Sorumlusu