Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Kalite Gösterge Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 08/03/2018

GÖSTERGE SORUMLUSUÜNVANI
Nefise ERBAŞIKalite Yönetim Direktörü
Zühra GÜRBÜZKalite Yönetim Birimi
Halime ÖZCANKalite Yönetim Birimi
İZLENEN KLİNİK GÖSTERGELERGÖSTERGE SORUMLUSU
KORONER ARTER HASTALIĞIKoroner Anjiografi Öncesi Noninvaziv Test Yapılan Hasta OranıUz. Dr. Deniz DEMİRCİ
Kardiyoloji
Koroner Anjiografi Yapılan Hasta Oranı
Koroner Anjioplasti Yapılan Hasta Oranı
Koroner Anjiografi Yapılan Hastalarda Medikal Tedavi Verilme Oranı
By-Pass Cerrahisi Uygulama Oranı
Koroner Reanjiografi Uygulama Oranı
KAH Tanılı Hastalarda Miyokart Enfarktüsü Görülme Oranı
By-Pass Cerrahisi Sonrası Mortalite Oranı
By-Pass Cerrahisi Sonrası Reoperasyon Oranı
By-Pass İşleminde Otolog Damarların Kullanılma Oranı
KALÇA KIRIĞIHastaneye Başvurudan Sonra 48 Saat İçinde Başlatılan “Kalça Kırığı Cerrahisi” OranıDoç. Dr. Ali Bülent BAZ
Ortopedi ve Travmotoloji


Doç. Dr. Ali Alp DOĞAN
Ortopedi ve Travmotoloji


Op.Dr. Hasan MAY
Ortopedi ve Travmotoloji
Kalça Kırığı Mortalite Oranı
ARTROPLASTİ (DİZ VE KALÇA EKLEMİ)Dislokasyon Nedeni İle Yeniden Yatış Oranı
Reoperasyon Gereken Hasta Oranı(İlk 12 Ay)
Reoperasyon Gereken Hasta Oranı(İlk 2 Ay)
Ortalama Kalış Gün Sayısı
Revizyon Cerrahisi Gereken Hasta Oranı(İlk 12 ay)
Operasyon Gününde Profilaktif Antibiyotik Verilme Oranı
İlk 2 Ayda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Nedeni İle Yeniden Yatış Oranı
İlk 12 Ayda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Nedeni İle Yeniden Yatış Oranı
Antitrombotik İlaç Verilen Hasta Oranı
Hasta Çıkışında Antitrombotik İlaç Reçete Edilen Hasta Oranı
Derin Ventrombozu Nedeni İle Yeniden Yatış Oranı
Sinir Hasarı Oranı
Damar Hasarı Oranı
DİYABETES MELLİTUSHba1c Ölçümü Yapılan Hasta OranıDoç. Dr. İbrahim ASLAN
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Yılda En Az 4 Kez Hba1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
Son Ölçülen Hba1c ≥%9 Olan Hasta Oranı
Son Ölçülen Hba1c ≤ 7 Olan Hasta Oranı
Son Hba1c Düzeyi %7-9 Arasında Olan Hasta Oranı
Diyabet Nedeniyle Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Komplikasyonsuz)
Diyabet Nedeniyle Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Akut Komplikasyonlar)
Göz Muayenesi Yapılan Hasta Oranı
Alt Ekstremite Amputasyon Oranı
Diyabet Nedeniyle Yatışı Yapılan Hasta Oranı
(Kronik Komplikasyonlar)
Ayak Muayenesi Yapılan Hasta Oranı
İNMEHastaneye Ambulans İle Ulaşım OranıUzm. Dr. Elif SARIÖNDER GENCER
Nöroloji
Geçici İskemik Atak Tanısı Olan Hastaların Hastaneye Yatış Oranı
İntravenöz Trombolitik Tedavi Uygulama Oranı
İntravenöz Trombolitik Tedavi İle İlişkili Tedavi Sonrası İlk 24 Saatte Hemoroji Komplikasyonu Gelişme Oranı
İntraarteriyel Girişimsel Trombolitik Tedavi Veya Trombektomi Tedavisi Uygulanma Oranı
İntraarteriyel Girişimsel Trombolitik Tedavi/ Trombektomi Tedavisi Sonrasında İlk 24 Saatte Hemorojik Komplikasyon Gelişme Oranı
Dekompresif Cerrahi Uygulanma Oranı
Rehabilitasyona Erken Başlama Oranı
İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Pulmoner Enfeksiyon Komplikasyonunun Gelişme Oranı
İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Üriner Enfeksiyon Komplikasyonunun Gelişme Oranı
İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Bası Ülseri Komplikasyonunun Gelişme Oranı
İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Derin Ventrombozu Komplikasyonunun Gelişme Oranı
“INR”Değeri Takip Edilen Hasta Oranı
KATARAKT OPERASYONUOperasyon Sırasında Ön Vitrektomi Yapılan Hasta OranıUzm. Dr.
Elçin SÜREN
Göz Hastalıkları
Operasyon Sonrası Bir Günden Fazla Yatan Hasta Sayısı/Operasyon Sonrası Yatan Hasta Sayısı
Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Enfeksiyon Gelişme Oranı
Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Glokom Gelişme Oranı
Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Gerçekleştirilen Reoperasyon Oranı
KOLOREKTAL KANSERKolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Total Kolonoskopi Yapılma OranıDoç. Dr. Burhan MAYİR
Genel Cerrahi

Doç. Dr. Ümit KOÇ
Gastroenteroloji Cerrahi

Uz. Dr. Ferda Akbay HARMANDAR
Gastroenteroloji
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Tüm Abdomen Görüntüleme Yapılma Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Toraks Görüntüleme Yapılma Oranı
Rektum Kanseri Tanılı Hastalarda Preoperatif Alt Abdomen MR Çekilme Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda
Preoperatif CEA Bakılma Oranı
Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Yılda En Az Bir Defa CEA Bakılma Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda, Postoperatif Total Kolonoskopi Yapılma Oranı
Rektum Kanseri Tanılı Hastalarda Postoperatif Rektosigmoideskopi, Kolonoskopi veya Rektoskopi Yapılma Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Postoperatif Tüm Abdomen Görüntüleme Yapılma Oranı
Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Komplikasyona Bağlı Reoperasyon Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Postoperatif Erken Mortalite Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Profilaktik Antibiyotik Kullanma Oranı
PROSTAT KANSERİAlt Üriner Sistem Şikâyetleri ile Gelen 50 - 80 Yaş Aralığındaki Hastalarda PSA Ölçümü Yapılan Hasta OranıDoç. Dr. Murat SAVAŞ
Üroloji
Total PSA Değeri 2.5 ng/ml ve Üzerinde Olan 50 - 60 Yaş Aralığındaki Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı
Total PSA Değeri 3 ng/ml ve Üzerinde Olan 60 - 70 Yaş Aralığındaki Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı
Total PSA Değeri 5 ng/ml ve Üzerinde Olan 70 - 80 Yaş Aralığındaki Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı
Prostat Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Serbest PSA Bakılma Oranı
Radyoterapi Alan Prostat Kanseri Tanılı Hastalarda Komplikasyon Görülme Oranı
Prostat Kanserli Hastalarda Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyon Görülme Oranı
KRONİK OBTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞIKOAH Tanısı Alan Hastalarda Spirometri Yapılma OranıUzm. Dr. Vildan KAÇAR
Göğüs Hastalıkları
KOAH Tanısı Alan Hastalarda İnhaler Tedavi Eğitimi Verilme Oranı
Steroid Tedavisi Alan KOAH Tanılı Hasta Oranı
Yılda En Az Bir Kez Kontrole Gelen KOAH Tanılı Hasta Oranı
KOAH Alevlenme Tanısıyla Yatışı Yapılan Hasta Oranı
KOAH Akut Alevlenme Tanısı ile Taburcu Olduktan Sonra 3 Ay İçinde Aynı Tanı ile Tekrar Yatışı Yapılan Hasta Oranı
KOAH Tanısı ile Yoğun Bakım Servisine Yatan Hasta Oranı
KOAH Alevlenme Tanısı ile Antibiyotik Reçete Edilen Hasta Oranı
KOAH Tanısı Alan Hastalardaki Mortalite oranı
KOAH Tanısı Alan Hastalarda Tütün Kullanma Oranı
KOAH Alevlenme Tanısıyla Birden Fazla Yatışı Yapılan Hasta Oranı