Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 09/02/2018

ADI-SOYADI

BİRİMİ

ÜNVANI

Doç.Dr. Abdi Metin SARIKAYA

Nefroloji Servisi

Sorumlu Hekim

Nilüfer ULUSOY

Nefroloji Servisi

Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Medikal Onkoloji

Sorumlu Hekim

Şerife KOCAKAYA

Medikal Onkoloji

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Banu ÖZTÜRK

Kemoterapi Ünitesi

Sorumlu Hekim

Şükran YANIK

Kemoterapi Ünitesi

Sorumlu Hemşire

Uz. Dr. Mesut GÖÇER

Hematoloji Servisi

Sorumlu Hekim

Gülbahar KURTULAN

Hematoloji Servisi

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Derya SEYMAN

İntaniye Servisi

Sorumlu Hekim

Reyhan EVREN

İntaniye Servisi

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Ayhan Hilmi ÇEKİN

Dâhiliye-Gastro Servisi

Sorumlu Hekim

Handan KOCAÖZ

Dâhiliye-Gastro Servisi

Sorumlu Hemşire

Başasistan Cezmi Çağrı TÜRK

Beyin Cer. Servisi

Sorumlu Hekim

Hilal AKMAN

Beyin Cer. Servisi

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Yasemin BİÇER GÖMCELİ

Nöroloji Servisi

Sorumlu Hekim

Hilal AKMAN

Nöroloji Servisi/ İnme Ünitesi

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Dilek ŞENEN

Plastik Cerrahi Servisi

Sorumlu Hekim

Vehibe ÖZTÜRK

Plastik Cerrahi Servisi

Sorumlu Hemşire

Doç. DR. Osman Zekai ÖNER

Genel Cerrahi Servisi

Sorumlu Hekim

Rahşan Ebru AĞARTAN

Genel Cerrahi Servisi

Sorumlu Hemşire

Başasistan Cemal Özben ENSARİ

Genel Cerrahi Servisi

Sorumlu Hekim

Uzm. Dr. Sadi HATİPOĞLU

Üroloji Servisi

Sorumlu Hekim

Ayça Nalan SARIBAŞ

Üroloji Servisi

Sorumlu Hemşire

Uz. Dr.Ayhan DEĞER

Göğüs Hastalıkları Servisi

Sorumlu Hekim

Gülüse BOZ

Göğüs Hastalıkları Servisi

Sorumlu Hemşire

Başasistan R.Umut AYOĞLU

KVC Servisi

Sorumlu Hekim

Gülüse BOZ

KVC Servisi

Sorumlu Hemşire

Uz. Dr. Tevfik Fikret BİLGİN

Ortopedi Servisi

Sorumlu Hekim

Doç. Dr. Ferhat GÜLER

Ortopedi Servisi

Sorumlu Hekim

Didem UYGUN

Ortopedi Servisi

Sorumlu Hemşire

Başasistan Bekir Sıtkı İSENLİK

Kadın Doğum Servisi

Sorumlu Hekim

Yurdagül AKSAY

1.Doğum Servisi

Sorumlu Hemşire

Şenay YILMAZ

Jinekolojik Onkoloji Servisi

Sorumlu Hemşire

Hülya YARAŞ

1.Jinekoloji Servisi

Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Mustafa Deniz YILMAZ

KBB Servisi

Sorumlu Hekim

Hayriye ÖZTÜRK

KBB Servisi

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Göksel ÇAĞIRCI

Kardiyoloji Servisi

Sorumlu Hekim

Serap YILMAZ

Kardiyoloji Servisi

Sorumlu Hemşire

Uz. Dr. Ülkü TUZLUOĞLU

Çocuk Servisi

Sorumlu Hekim

Emel ALTUNTAŞ

Çocuk Servisi

Sorumlu Hemşire

Seher TOPKAÇ

Süt Çocuğu Servisi

Sorumlu Hemşire

Ayşe VAROL

Çocuk Yandal Servisi

Sorumlu Hemşire

Uz.Dr. Çınar ÇEKEN

Fizik Tedavi Servisi

Sorumlu Hekim

Emel CANBAY

Fizik Tedavi Servisi

Sorumlu Hemşire

Prof. Dr.Naciye Füsun TORAMAN

Fizik Tedavi Ünitesi

Sorumlu Hekim

Şerife TAŞDEMİR

Fizik Tedavi Ünitesi

Sorumlu Fizyoterapist

Muhammet Kazım EROL

Göz Servisi

Sorumlu Hekim

Emel CANBAY

Göz Servisi

Sorumlu Hemşire

Uz. Dr. Deniz ÖZBAY GEDİZ

Psikiyatri Servisi

Sorumlu Hekim

Ebru YILDIZ

Psikiyatri Servisi

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Fevzi YILMAZ

Acil Servis

Sorumlu Hekim

Nilüfer Nermin YILMAZ

Acil Servis

Sorumlu Hemşire

Uz. Dr. Hakan PARLAK

Reanimasyon Yoğun B.

Sorumlu Hekim

İsmail ÇELİK

Reanimasyon Yoğun B.

Sorumlu Hemşire

Uz. Dr. Gönül TEZEL

Yeni Doğan Yoğun B.

Sorumlu Hekim

Sultan BEŞİKTAŞ

Yeni Doğan Yoğun B.

Sorumlu Hemşire

Uz. Dr.Gökalp SOYKAM

Cerrahi Yoğun Bakım

Sorumlu Hekim

Ahu GÖGEBAKAN

Cerrahi Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Ayhan Hilmi ÇEKİN

Dâhiliye Yoğun Bakım

Sorumlu Hekim

Hande CEREN DEVECİ

Dâhiliye Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Yasemin BİÇER GÖMCELİ

Nöroloji Yoğun Bakım

Sorumlu Hekim

Hande CEREN DEVECİ

Nöroloji Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Raif Umut AYOĞLU

KVC Yoğun Bakım

Sorumlu Hekim

Azime AKBINAR

KVC Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire

Uz. Dr.Gökalp SOYKAM

İzole Yoğun Bakım

Sorumlu Hekim

Zühal AYDIN

İzole Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire

Uz. Dr. Gülsüm Meral YILMAZ

Koroner Yoğun Bakım

Sorumlu Hekim

Serap YILMAZ

Koroner Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Mehmet Tahir ORUÇ

Ameliyathane

Sorumlu Hekim

Fatime ŞAHİN

Ameliyathane

Sorumlu Hemşire

Osman KASAP

Ameliyathane

Sorumlu Anestezi Tek.

Başasistan Onur EROL

Doğumhane

Sorumlu Hekim

Fatoş BOZKURT

Doğumhane

Sorumlu Ebe

Başh.Yrd.Uz. Dr. Nevzat AKYAR

Poliklinikler

Sorumlu Hekim

Sevilay SARI

Poliklinikler

Sorumlu Hemşire

Meral ÖZTÜRK

Uncalı Semt Polikliniği

Sorumlu Hemşire

Cemile KARA

Sema Yazar Semt Polikliniği

Sorumlu Hemşire

Ayşe Nur ÖZEN

Borsa Semt Polikliniği

Sorumlu Hemşire

Ayşe Nur ÖZEN

Aksu Semt Polikliniği

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI

Sterilizasyon

Sorumlu Hekim

Hasibe KARAYILMAZ

Sterilizasyon

Sorumlu Hemşire

Başasistan Bülent ÇEKİÇ

Radyoloji Birimi

Sorumlu Hekim

Nilgün ALPAĞAN KALKAN

Radyoloji/Girişimsel Radyoloji Birimi

Sorumlu Hemşire

Sebahat AKABALI

Radyoloji Birimi

Sorumlu Teknisyen

Uz. Dr. Gülizar KAÇAR

Nükleer Tıp

Sorumlu Hekim

Satılmış ÇOLAKER

Nükleer Tıp

Sorumlu Tekniker

Uz. Dr. Furkan YILDIRIM

Hiperbarik Oksijen Ted. Ünitesi

Sorumlu Hekim

Mustafa ÜNLÜ

Hiperbarik Oksijen Ted.Ünitesi

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Dinç SÜREN

Patoloji

Sorumlu Hekim

Şükran KAYA

Patoloji

Sorumlu Hemşire

Uz. Dr. Filiz KERKÜKLÜ

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Sorumlu Hekim

Uz. Dr. Aydan KARAGÜL

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Sorumlu Hekim

Özgür SARSILMAZ

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Teknisyen

Uz. Dr. Ayşegül KURTOĞLU

Biyokimya Laboratuvarı

Sorumlu Hekim

Uz. Dr. Havva UÇAR

Biyokimya Laborutarı

Sorumlu Hekim

Fatma AKYÜZ

Biyokimya Laboratuvarı

Teknisyen

Meryem KOZAN

Biyokimya Laboratuvarı

Sorumlu Teknisyen

Dr. Meltem SEZER

Diyaliz Ünitesi

Sorumlu Hekim

Doç. Dr. Metin SARIKAYA

Diyaliz Ünitesi

Sorumlu Hekim

Aysun ÜNAL

Diyaliz Ünitesi

Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Erdal KURTOĞLU

Talasemi

SorumluHekim

Banu TÜRKMEN

Talasemi

Sorumlu Hemşire

Oktay KOÇGÜRBÜZ

Kan Merkezi

Teknisyen

Özcan EREN

Kan Merkezi

Sorumlu Teknisyen

Ferdi NAYIR

Aferez Ünitesi

Sorumlu Hemşire

Tuğrul ÇAKIR

Organ Nakli Merkezi

Sorumlu Hekim

Şengül SİVRİKAYA

Organ Nakli Merkezi

Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Ayhan Hilmi ÇEKİN

Endoskopi

Sorumlu Hekim

Esin ÇINAR

Endoskopi

Sorumlu Hemşire

Dr. Hüseyin GÜL

Eczane Birimi

Başhekim Yardımcısı

Gülcan URYAN

Eczane Birimi

Başeczacı

Filiz AYTURAN

Personel İşleri

İdari Mali Hiz. Müd. Yrd.

Gülay ATEŞ

Personel İşleri

Şef

Filiz AYTURAN

Arşiv Birimi

İdari mali Hiz.Müd. Yrd.

Sema ARAL

Arşiv Birimi

Arşiv sorumlusu

Kaan SAYIŞMAN

Satın Alma

İdari Mali Hiz.Müd. Yrd.

Murat SÜZER

Satın Alma

Sorumlu Memur

Filiz AYTURAN

Bilgi İşlem

İdari Mali Hiz. Md.Yrd.

Halil KARA

Bilgi İşlem

Birim Sorumlusu

Betül KUL

Teknik Servis

İnşaat Mühendisi

Abdurrahman ELÇİ

Teknik Servis

Sorumlu Teknisyen

Kaan SAYIŞMAN

Medikal Ambar

İdari Mali Hiz. Md.Yrd.

Muhammet KAHRAMAN

Medikal Ambar

Birim Sorumlusu

Ramazan KAYA

Ambarlar

İdari Mali Hiz. Md.Yrd.

Fatih TÜRKMEN

Ambarlar

Tıbbi Sekreter

Ramazan KAYA

Biyomedikal

İdari Mali Hiz. Md.Yrd.

Yusuf YETGİN

Biyomedikal

Sor. Biyomedikal Müh.

Neriman ALTUN

Yaşam Sonu Hizmetler

Hasta Hiz. S. O.Müd.Yrd

Filiz AYTURAN

Atık Yönetimi

İdari Mali Hiz. Md.Yrd.

Zahide AY

Atık Yönetimi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uz.

Naci AKSOY

Acil Durum ve Afet Yön.

Sivil Savunma Uzmanı

Neriman ALTUN

Çamaşırhane

Hasta Hiz. S. O.Müd.Yrd

Tuba KARADAL

Çamaşırhane

Çamaşırhane Sorumlusu

Aysel MOTOR

Mutfak Hizmetleri

Hasta Hiz.Sağ. O.Müd.

Hümeyra TİRYAKİ

Mutfak Hizmetleri

Sorumlu Diyetisyen