Vizyonumuz & Misyonumuz
22 Eylül 2021

KALİTE POLİTİKAMIZ

Misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak, sağlık alanında uluslararası standartlara uygun hizmet veren bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ

Mevcut fiziki ve teknolojik alt yapısı, klinikleri, özellikli birimleri, semt poliklinikleri, insan kaynakları ile bölge halkına kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Hakkaniyet, güven, saygınlık, hasta ve çalışan memnuniyeti temel ilkesi ile ileri teknolojiyi, uzman kadro ile bütünleştirerek bilimsel açıdan daha güçlü bir eğitim ve araştırma hastanesi olmak.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

  • Önce İnsan
  • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
  • Hakkaniyet
  • Bilimsellik
  • Kalıcı Güven
  • Etkin Ve Etkili Hizmet
  • Saygınlık
  • Sürekli Gelişme