T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Koroner Anjiyograf

Güncelleme Tarihi: 30/04/2018

Yapılan Özellikli İşlemlerAkut MI (kalp krizi) Tedavisi (7/24 acil koroner anjio ve PTCA/stent)
Akut inme müdahalesi (7/24 embolektomi ve karotis stentleme)
Kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi
Perkütan koroner girişimler( PTCA ve Stent)
TAVİ (perkutan aort kapak replasmanı) işlemi
Renal anjiografi, renal anjioplasti (Böbrek damarlarıın anjiografisi ve stentle açılması)
Periferik anjiografi ve anjioplastisi ( Kol ve bacak damarlarının anjiografisi ve stentle açılması)
Karotis arter anjiografi ve anjioplastisi ( Beyin damarlarının anjiografisi ve stentle açılması)
Fraksiyonel flow rezervi ölçümü (damar darlığı ciddiyetinin tel ile hesaplanması)
Perkütan yolla atrial septal defekt, patent foramen ovale ve patent duktus arteriyozusun kapatılması ( Kalpteki doğuştan olan deliklerin kateterle kapatılması )
Mitral ve pulmoner balon valvuloplasti ( Mitral ve pulmoner kapak darlığının balon ile açılması )
Geçici ve kalıcı kalp pili (pacemaker, CRT) uygulaması
Vücuda yerleştirilen elektro şok cihazı takılması (ICD)
Transtorasik ekokardiyografi (2 ve 3 boyutlu)
Kontrast ekokardiyografi
Transözefageal ekokardiyografi (2 ve 3 boyutlu)
24 saatlik ambulatuar EKG
Holter analizi
Efor testi
Hizmet Verilen Hastalık GruplarıKalp ve Damar Hastalıkları
Birim Tanıtımı:
Kliniğimiz, koroner arter (kalbi besleyen damarlar) girişimlerinin yanında, ameliyatsız yöntemlerle kalp ve damar hastalıklarının tedavi edilebilmesi konusunda ülkemizde yapılan işlemlerin tamamının yapıldığı az merkezden biri konumuna gelmiştir.

Aynı zamanda bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilip dünyada yeni uygulamaya giren işlemler de kliniğimizde uygulanmaktadır.