Çocuk ve Yetişkin Hasta Ziyaretçi Kuralları
08 Mayıs 2023

Yetişkin Hasta Ziyaretçi Kulları

1)Hastanemizde ziyaret saatleri her gün14:00-15:00ve19:00-20:00arasında olup hasta ziyaretikısa süreli olacak şekilde yapılmalıdır.

2)Özelliklihasta gruplarının (yoğun bakım, doğumhane vb.) bulunduğubölümlerde ziyaretçi uygulamaları birime özel kurallar ile kabul edilir.

3)Ziyaretinizeçocuklarınızın fizyolojik ve psikolojik sağlığı açısından çocukziyaretçi getirilmemelidir.

4)Hastalarımızın sağlığını korumak için dışarıdan yiyecek-içecek getirilmemelidir.

5)Solunum ve temas yoluyla bulaşıcı hastalığı olan ziyaretçiler, hastanın sağlığı açısından ziyaretlerini ertelemelidir.

6)Hasta yataklarına oturulmamalıdır.

7)Ziyaretsırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösterilmelidir.

8)Ziyaretiniz sırasında hastalarımızın ve kendi sağlığınızın korunması için hasta ile doğrudan temas edilmemelidir.

9)Ziyaret öncesive sonrası eller yıkanmalıya da el dezenfektanı kullanılmalıdır.

10)Canlı çiçekler, enfeksiyon taşıma riskleri nedeniyle kliniklere kabul edilmemektedir.

11)Hasta ile ilgili tedavi (serum seti, oksijen manometreleri vb.) malzemelerinemüdahale edilmemelidir.

12)Tıbbi ekipman bulunan alanlarda cep telefonu kullanılmamalıdır.

13)Hastanenin içinde ve yangın merdivenlerinde sigara içmek yasaktır.

14)Her türlü görüş ve önerilerinizi dilek şikâyet kutularına yazabilir veya hasta hakları birimine iletebilirsiniz.

15)
Hastane kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.

Çocuk Hasta Ziyaretçi Kuralları

1)Hastanemizde ziyaret saatleri her gün 14:00-15:00 ve 19:00-20:00 arasında olup hasta ziyaretikısa süreli olacak şekilde yapılmalıdır.
2)Bulaşıcıbirhastalık(suçiçeği,kızamık,influenzav.sgibi)ileviralsolunumyolu enfeksiyonu şikayetiolan(ateş, döküntü,burun akıntısı, öksürük,ishal. vs) ya dason dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık/temas öyküsü olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir.

3)16yaşından küçüktüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn ya da erişkinleri sorumludur.

4)En az bir yetişkin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kliniklerde (klinik süreçleri ve hasta popülasyonuna göre klinik
sorumlu hekimi ile enfeksiyon kontrol komitesince uygun görülen klinikler) ve belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

5)Ziyarete izin verilen çocuk kliniklerindebir sefer de en fazla iki çocuk/kardeş/arkadaş ebeveyn/erişkin refakatinde 5 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyaret edebilirler.

6)Ziyaretçi çocukların girişte el hijyeni sağlandıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.
7)Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veyaünitesorumlusutarafındanveyaünitedekiacildurumlardaünitesorumlusutarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.
8)Yoğun Bakımlara, Çocuk Yoğun Bakıma ve Yeni doğanYoğun Bakım Ünitelerine çocuk ziyaretçi alınmamaktadır.

9)Hastane kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.