Branşlarımız
17 Mayıs 2023

Branş Adı
Acil Tıp
Adli Tıp
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Aile Hekimliği
Alerji Hastalıklları
Algoloji (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)
Androloji
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Cerrahi Onkoloji
Çevre Sağlığı
Çocuk - Erişkin Psikiyatri
Çocuk Acil
Çocuk Alerjisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuk Gastro, Hepatoloji ve Beslenme
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
Çocuk İmmünolojisi
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Metabolizma Hast
Çocuk Nefrolojisi
Çocuk Nörolojisi
Çocuk Onkolojisi
Çocuk Psikiyatrisi
Çocuk Romatolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Yoğun Bakım
Dermatoloji
Dermatopatoloji
El Cerrahisi
Embriyoloji ve Histoloji
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fizyoloji
Gastroenteroloji
Gastroentroloji Cerrahisi
Genel Cerrahi
Genetik
Geriatri
Girişimsel Radyoloji
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Hematoloji
Hemodiyalız Kliniği
İç Hastalıkları
İmmünoloji ve A.Hast
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (Göğüs Hast.)
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç hastalıkları
İş ve Meslek Hastalıkları
İşyeri Hekimliği
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nefroloji
Neonatoloji
Nöroloji
Nöropatoloji
Nöroradyoloji
Nükleer Tıp
Okul Hekimliği
Oral Diagnoz Radyoloji
Ortodonti
Ortopedi ve Travmatoloji
Pediyatrik Radyoloji
Pedodonti
Perinatoloji
Periodontoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Pratisyen Hekim
Psikiyatri
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Romatoloji(FTR)
Romatoloji(İç Hastalıkları)
Sağlık Kurulu
Sağlık Kurulu Çözger(Çocuk Özel Gereksinim Raporu)
Sigara Bıraktırma Kliniği
Sitopatoloji
Spor Hekimliği
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Tıbbi Patoloji
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
Üroloji
Yoğun Bakım