T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Güncelleme Tarihi: 25/06/2020

Birim Adı:Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Merkezi
Yapılan Özellikli İşlemlerHiperbarik oksijen tedavi seansı.
Hizmet Verilen Hastalık Grupları1.Dekompresyon hast
2.Hava veya gaz embolisi
3.Karbonmonoksit-siyanid zehirlenmesi-akut duman inhalasyonu
4.Gazlı gangren
5.Yumuşak doku nekrotizan lezyonları
6.Derialtı kas,fasya enfeksiyonları
7.Crush yaralanmaları-Kompartman sendromu,Diğer akut travmatik iskemiler
8.Yara iyleşmesinin gecektiği durumlar
9.Kronik refrakter osteomiyelit
10.Radyasyon nekrozları
11.Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri
12.Beyin apsesi
13.Anoksik ensofalopati
14.Ani işitme kaybı
15.Retinal arter oklüzyonu
16.Kafa kemikleri,sternum ve vertebraların akut osteomiyeliti,osteonekroz
17.Termal yanıklar