T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Kurulu

Güncelleme Tarihi: 08/10/2019

Sağlık Kurulu

Hastanemizde kuruluşundan itibaren hizmet vermekte olan Sağlık Kurulu, yenilenmiş fiziksel alt yapısıyla, heyete başvuran hastaların hizmete kolay erişimi için ve engelli vatandaşlarımızın kolayca giriş-çıkışına olanak sağlayan engelli rampalarının bulunduğu hastanemiz meltem girişinde, halkla ilişkiler ve evde sağlık birimine yakın lokasyonda, zemin kattaki yeni yerine taşınmış ve artık burada hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Hastane polikliniklerinin yoğunluğundan izole edilmiş olan bir alanda, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyonu 5.1’e uygun olarak düzenlenmiş heyet odası, geniş ve sadece sağlık kurul hastalarına ayrılmış bekleme alanları, raporların yazıldığı rapor odası ve raporların arşivlenmesi için kullanılan arşiv odaları ile toplam 360 metrekare kullanım alanında güvenlik tedbiri amaçlı kamera sistemleri ve başvuru anında fotoğraflama gibi teknik donanımları ile hizmet vermektedir.

Sağlık Kurulu hafta  içi her gün  toplanmakta olup, müracaatlar da hafta içi her gün mesai saatleri içinde kabul edilmektedir. Günde çocuk heyetinde 130 kişiye, erişkin heyetinde 85 kişiye Sağlık Kurul raporu verilmektedir. Hastanemizde Sağlık Kurulu işlemleri  Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Hastanemiz Sağlık Kurulu, 3. Basamak Sağlık merkezi olmamız sebebiyle İlimiz ve Bölgemiz için hakem hastane olarak görev yapmaktadır.

İlaç raporları, ilgili bölümlerce tek hekim tarafından düzenlenmekte olup, sağlık kurulu tarafından düzenlenerek verilen rapor çeşitleri şunlardır:

1-Tam Teşekküllü Raporlar:
Memurluk, Sözleşmeli Personel, Öğretmenlik, Öğrenci olur, Yurt Kayıt, Polislik-Bekçilik, Yurt Dışı, Evlat Edinme, Huzurevi-Bakımevi, Özel Güvenlik, Silahlı Özel  Güvenlik, Ateşleyici ve Patlayıcı Madde İşi, Silah Ruhsatı, Özürlü Raporları, 2022 Malul Maaşı, Vergi Muafiyeti, ÖTV İndirimi, Durum bildirir Rapor, Özel Özürlü Eğitim için, Özel Tertibatlı Araç, Özürlü Kimlik Kartı, Evlenme, Tayine Esas Rapor, Vasi Tayini Raporu, Hukuk Ehli, Adli rapor, Kaza-Terör-Yaralanmaya bağlı Durum Bildirir Raporu, 4857 İşe Giriş Raporu, TSK Raporları,
2- Yurt Dışı Tedavilerin Teyit Raporları
3- Hakem Hastane Sıfatıyla Tetkik Edilen Raporlar

Sağlık kurulu heyeti Heyet Başkanı ile birlikte Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kulak-Burun-Boğaz, Göz hastalıkları, Nöroloji, İç hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarından oluşmaktadır. Yine Hastanemizde görev yapan diğer kliniklerde başvuru ve rapor tipine göre Sağlık Kurul Heyetine iştirak etmektedir.

Hastanemiz Sağlık Kurulu Engelli Raporları ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) düzenleyen yetkili sağlık kurumudur. ÇÖZGER raporun düzenlenme amacı çocuğun özel gereksinimlerini belirtmektir.

 • 2.IMG_8656.JPG
 • 3.IMG_7800.JPG
 • 4.IMG_7641.JPG
 • 5.IMG_7650.JPG
 • 6.yenii.jpg
 • 7.yeni.jpg
 • 8.IMG_7794.JPG
 • 9.IMG_7659.JPG
 • 10.IMG_7666.JPG
 • 11.IMG_7782.JPG
 • 12.IMG_7780.JPG