T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anjiyografi Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 17/10/2019

 

Hastanemiz Anjiyografi Ünitesi 2000 yılından bu yana hizmet vermekte olup, Ocak 2019 tarihi itibariyle hastanemiz D blok B1 katında yenilenmiş ve iyileştirilmiş fiziki alt yapıya sahip, 470 metrekare kapalı alanı ile büyütülmüş yeni yerlerinde hastalarımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

Ünitenin kurulduğu andan itibaren hizmet vermekte olan ilk cihazımız yenilerek kullanımı halen devam etmekte ve zaman içerisinde artan ihtiyacı karşılamak üzere 2014 yılında üniteye ikinci cihaz dahil edilmiştir. İlerleyen süreçte hem yapılan işlemlerin çeşitliliğinin ve sayısının artması, hem de geniş bir bölgeye hizmet veren bir ünite haline gelmesi sebebiyle 3. bir cihaza ihtiyaç duyulmuştur.  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 3. cihaz tahsisi yapılan hastanemiz, öncesinde hazırlamış olduğu fiziki alt yapı sebebiyle 3. cihaz tahsis sürecini en erken tamamlayan hastane olarak, cihaz tahsisinin hemen akabinde ilgili mevzuat hükümlerini gerçekleştirip 3. anjiografi cihazını da kullanıma almıştır. Bu sayede hastanemizde, hizmet alanının ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra deneyimli Kardiyoloji Kliniği uzman kadrosu ve sağlık personeli ile hastaların tanı ve tedaviye yönelik işlemlerini daha kısa sürede yapar hale gelmiştir.

Ünitemizde kalp krizi geçiren, kalp damar ve kapak problemi olan hastalara müdahalenin yanı sıra, halk arasında inme olarak bilinen beyin felcine de acil müdahale edilmektedir. Bu sebeple ünitemiz, Ülkemizdeki az sayıdaki İnme Merkezlerinden biridir.

Doğuştan olan kalp delikleri (ASD,VSD,PDA gibi) şemsiye benzeri cihazlar kullanılarak vücutta herhangi bir kesi olmaksızın kapatılabilmektedir.  Benzer şekilde aort kapak replasmanı, kapak tamir ve balon anjiyoplasti işlemleri de kasıktan ameliyatsız yöntemlerle yapılmaktadır. Elektrofizyolojik yöntemle kalpteki ritm bozukluklarının teşhisi ve ablasyon adı verilen yöntemle de tedavisi mümkün olmaktadır. Ayrıca gerektiği durumlarda kalp pilleri takılarak ritm bozuklukları ortadan kaldırılabilmektedir.

Anjiografi ünitemizde günlük ortalama 25 ayaktan tanısal anjiografi işleminin yanısıra ortalama 8 hastaya da tedavi edici (anjioplasti, stent, ablasyon, kalıcı kalp pili uygulamaları vb) işlem yapılmakta olup toplam işlem sayısı yıllık ortalama 7500’i bulmaktadır. Ünitemizde hizmet kalitesi ve sayısı her geçen gün artarak sürmektedir.

  • 2.IMG_7806.JPG
  • 3.IMG_7607.JPG
  • 4.IMG_7611.JPG
  • 5.IMG_9000.JPG
  • 6.IMG_8676.JPG
  • 7.IMG_9010.JPG
  • 8.IMG_9013.JPG
  • 9.IMG_9016.JPG