''SAFE ME'' Projesi
30 Kasım 2022

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) koordinatörlüğünde yürütülen 'Safe and Friendly Emergency Medicine for Elderly (SAFE ME)- Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis Projesi kapsamında, planlanan son ulusötesi toplantı (TPM4) toplantısı 24-25 Kasım tarihinde hastanemiz ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Toplantıya proje ortaklarımızdan GESEME (GESEME SL Medical Group)  adına Ruxandra STANICA, Transilvanya Brasov (Universitatea Transilvania Din Brasov) adına Rektör Yard. Liliana ROGOZEA ve proje teknik asistanı Florin LEAȘU İl Sağlık Müdürlüğü adına Dr. Osman KEYSAN, Ar-Ge Birim Sorumlusu Doç. Dr. Nevgün ÖZEN, proje araştırmacıları Doç. Dr. Mehmet AKÇİMEN, Uzm.dr. Deniz KILIÇ, Uzm.Dr. Adeviyye KARACA, proje teknik asistanları PhD. Hatice ESEN ve Uzm. Hem. Işıl KALELİ katılmıştır. Toplantıda proje koordinatörü Doç. Dr. Mustafa KEŞAPLI tarafından projenin tüm süreci, proje çıktıları ve sonuçları sunulmuş, proje ortaklarımızdan geri bildirim alınmıştır. Proje sonuç rapor taslağı hazırlanmış ve proje sonuçlandırılması için yol haritası hazırlanmıştır. Toplantı sonunda ortaklarımızla toplantı sunumu ve projemizin ödül adayları linkleri paylaşılmıştır. İki günün sonunda daha sonraki projelerde ortaklıklarda tekrar buluşmak üzere iyi dilek ve temennilerde bulunulmuştur.


  • WhatsApp Image 2022-11-25 at 14.01.20.jpeg
  • WhatsApp Image 2022-11-25 at 14.01.21.jpeg
  • WhatsApp Image 2022-11-25 at 14.01.22 (2).jpeg
  • WhatsApp Image 2022-11-25 at 14.01.21 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2022-11-25 at 14.01.21 (2).jpeg
  • WhatsApp Image 2022-11-25 at 14.01.22 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2022-11-25 at 14.01.22.jpeg


https://drive.google.com/file/d/1p7Dg3I_y9uPk5PsQwnBMW_tKhIpubHSh/view